Bellingwedde wil nieuwe manier van afvalinzameling in hele gemeente

Blijham - Het college van Bellingwedde wil de nieuwe manier van afvalinzameling per 1 juli toepassen in hele gemeente. Sinds de start van de afvalproef in Blijham, is de hoeveelheid restafval gedaald van 165 kilogram per persoon per jaar naar 140 kilogram.

Hiermee bespaart een gemiddeld huishouden ruim 22 euro op jaarbasis. Omdat de methode die in de afvalproef is getest zo succesvol blijkt, stellen Vorig jaar april is de gemeente Bellingwedde in Blijham gestart met een proef waarbij de grijze container nog maar eens per vier weken wordt geleegd. Hiertegenover staat dat de zak met plastic, metaal en drankenkartons (PMD) elke twee weken wordt opgehaald in plaats van eenmaal per maand. Afval beter gescheiden Wethouder Lea van der Tuin: “We zijn met de proef gestart om te kijken hoe we het aantal kilo’s restafval kunnen verminderen. De geteste aanpak blijkt een succes. Het afval wordt beter gescheiden, waardoor er minder wordt afval verbrand hoeft te worden. Dit is goed voor het milieu en scheelt in de portemonnee.” Doordat inwoners hun afval beter zijn gaan scheiden, is vorig jaar 70 ton meer PMD-afval (plastic, metaal, drinkpakken) ingezameld dan in 2014. Dat is 20 ton meer dan verwacht. Om inwoners beter te faciliteren, wordt het PMD vanaf 1 juli ingezameld via containers. Donderdag 21 april vergadert de raadscommissie over het invoeren van de nieuwe inzamelmethode. Op 12 mei neemt de gemeenteraad een besluit.