Bijeenkomst Bond Heemschut in de Marktpleinkerk

Winschoten - De Commissie Groningen van de Erfgoedvereniging Heemschut houdt op woensdagavond 20 april een bijeenkomst in de Marktpleinkerk in Winschoten, aanvang 19.30 uur.

Bond Heemschut zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Deze avond zal het ‘Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Oldambt’ centraal staan. Dit stuk dient als historisch kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Oldambt. Het onderwerp betreft dus landschap, (cultuur)historie en erfgoed van Winschoten en het omringende gebied. Geïnteresseerden in dit onderwerp zijn uitgenodigd deze avond bij te wonen. Programma De ontvangst is vanaf 19.30 uur met koffie of thee, waarna Robert Jalink, lid van de Provinciale Commissie Groningen, vanaf 20.00 uur in het kort iets vertellen over de historie van de kerk. Vervolgens zullen Herman Waterbolk, medewerker van Libau en Piet Ziel, stedenbouwkundige bij de gemeente Oldambt, elk een voordracht houden. Aansluitend is er gelegenheid voor vragen en discussie. Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, die Groninger en Drentse gemeenten, waaronder de gemeente Oldambt, adviseert vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie. Herman Waterbolk zal vooral ingaan op de totstandkoming van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief en Piet Ziel zal laten zien hoe dat perspectief in concrete plannen gebruikt is voor de zgn. kernversterking van Winschoten en in erfplannen in het buitengebied. Aanmelden De entree is gratis, maar omwille van de catering wordt het op prijs gesteld dat belangstellenden zich aanmelden via secretarisheemschutgroningen@gmail.com.