Europarlementariërs bijgepraat over grensoverschrijdende projecten

Bad Nieuweschans - Om zich bij te laten praten over onder andere de uitvoering van concrete grensoverschrijdende projecten in de regio brachten de Duitse Europarlementariërs Constanze Krehl en Matthias Groote een bezoek aan de EDR in Bad Nieuweschans.

Daarbij ging de belangstelling van de beide Europarlementariërs, die werden begeleid door Johanne Modder (lid van het parlement van Niedersachsen en fractievoorzitter van de SPD), met name uit naar eerste ervaringen uit de praktijk van de realisering van het Europese structuurbeleid. “Op Europees niveau zijn de adviesgesprekken inmiddels begonnen over het vormgeven van het toekomstige structuurbeleid. In dit verband zijn de resultaten en ervaringen uit de regio’s erg belangrijk”, aldus Constanze Krehl die deze gesprekken actief begeleidt als woordvoerster in het bevoegde Comité van de Regio van het Europees Parlement. Grensoverschrijdende samenwerking Karel Groen, directeur van de EDR lichtte onder meer de algemene ontwikkeling toe van de grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Daarbij benadrukte hij de belangrijke netwerkfunctie van de EDR voor diverse organisaties en thema’s. Als voorbeeld ging Ilona Heijen, projectmanager bij de EDR, in op de verschillende maatregelen die samen met de partners uit de grensregio op het gebied van arbeidsmarkt binnen het gezamenlijke koepelproject Arbeidsmarkt Noord worden gerealiseerd. Allereerst is een grensoverschrijdende structuur met deelname van de bevoegde partners, de Provincies, gemeenten, Arbeitsagenturen respectievelijk UWV, en afdelingen Economische Zaken opgebouwd. Bovendien zijn thematische werkgroepen opgericht op het gebied van onderwijs, mobiliteit en vraag en aanbod van arbeidskrachten. Op basis hiervan worden nu grensoverschrijdende maatregelen ontwikkeld en afgestemd met behulp waarvan de betreffende actuele uitdagingen op de arbeidsmarkt in de grensregio aangegaan kunnen worden. Belangrijke rol Het Europees Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verhogen van de middelen voor de samenwerkingsprogramma’s. Daardoor is nu ook meer geld beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten in deze regio.