PvdA: Provincie moet oordeel vellen over aanbevelingen gebiedsregisseers

Winschoten - De PvdA Statenfractie heeft het college gevraagd om met een oordeel te veel over de aanbevelingen van de gebiedsregisseurs in het rapport 'Kört veur de Kop: een tussenbalans'.

Woensdag werd dit rapport van Bert Middel (dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest) en Gerard Kremer (voorzitter MKB-Noord) in Oost-Groningen openbaar. De gebiedsregisseurs zijn in januari aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. In hun tussenrapport komen zij, zoals bekend, met een pittige analyse van de situatie in Oost-Groningen en scherpe aanbevelingen richting de betrokkenen. Bestuurlijk Oost-Groningen wordt in het rapport onder meer gebrek aan daadkracht, jaloezie, onwil en gebrek aan kwaliteit verweten. Fractievoorzitter Eugenie Stolk: "Het Akkoord van Westerlee was een doorbraak, het is nu zaak dat iedereen – ook de provincie – er voor zorgt dat belemmeringen die de uitvoer in de weg staan worden weggenomen, er liggen grote kansen voor de regio, dat mag niet verzanden in bestuurlijk en partijpolitiek gedoe, we moeten er met zijn allen de schouders onder zetten." Meer op: http://www.hetstreekblad.nl/?p=65873