Opening stadstuin Ons Toentje in Winschoten

Winschoten - In het kader van het actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten is aan de Engelsestraat

stadstuin Ons Toentje gerealiseerd. De officiële opening wordt dinsdag 12 april verricht door de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar. De stadstuin werd ontworpen en aangelegd nadat er eerder op deze locatie een aantal panden werd gesloopt. Enkele jaren geleden werd besloten op deze plek geen nieuwe woningen te realiseren. In overleg met het Wijkplatform Centrum Winschoten werd gekozen voor een open ruimte met een groenvoorziening in de vorm van een stadstuin. Een groep omwonenden, verenigd in de werkgroep 'Ons Toentje', zal de stadstuin in de toekomst gaan beheren en onderhouden in samenwerking met de buitendienst van de gemeente. Onlangs werd de inrichting van de tuin afgerond.