Wat vindt u belangrijk voor de leefbaarheid in uw omgeving?

Winschoten - Wat vindt u belangrijk voor de leefbaarheid in uw omgeving? Hoe kunnen we Groningen mooier, leuker en beter maken? De provincie Groningen is, in het kader van de Meldweek Leefbaarheid die wordt gehouden van 4 tot en met 8 april, op zoek naar ideeën en suggesties.

Tijdens de meldweek zit een belteam met leden van Provinciale Staten vijf dagen van 9.00 tot 21.00 uur klaar, telefoonnummer 050-3164190. Ook gaan Statenleden van de verschillende partijen samen met de Ideeënmakelaars van de Ideeënbank de provincie in, om met de burger hierover in gesprek te gaan. Via www.meldweekleefbaarheid.nl kan men zich ook melden. De provincie gaat op drie manieren investeren in de leefbaarheid. In kleinschalige, lokale initiatieven van inwoners zelf die het dorp of de wijk leuker, beter en mooier maken. Daarnaast in grote projecten zoals bijvoorbeeld de herinrichting van dorpscentra. En ten slotte in projecten rondom maatschappelijke voorzieningen zoals een dorpshuis, clubgebouw, woningverbetering en het hergebruik van cultureel erfgoed.