Zwembad De Watertoren voldoet aan hogere kwaliteitsstandaard Zwem-ABC

Winschoten - Arjan Dik, hoofd zwemzaken van zwembad De Watertoren in Winschoten, heeft vandaag, donderdag, uit handen van de heer Michael van den Beld, consulent van het NP/NRZ (Nationaal Platform Zwembaden) de Licentie Zwem-ABC.

Hiermee voldoet het zwembad aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC. De Watertoren is hiermee het eerste zwembad in de regio Oost-Groningen en zelfs een van de eerste in het noorden van Nederland. Toetsingscriteria Om als zwembad in aanmerking te komen voor een Licentie Zwem-ABC is op een aantal zaken getoetst, zoals: er is voldaan aan wet- en regelgeving; de lesgevers zijn gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); de zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche; de lesgevers zijn voldoende opgeleid; er is nagedacht over de manier van lesgeven;ouders hebben zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles en er is een ongevallenregistratie. Kwaliteitseisen Aanbieders van zwemlessen krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen het Zwem-ABC uitgeven.