Steeds meer vragen via chatservice VNN

Winschoten - Van het digitaal spreekuur via internet, de chatservice, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. De chatservice wordt bemenst door preventiemedewerkers van de instellingen voor verslavingszorg, waaronder VNN, en medewerkers van het Trimbos-instituut.

‘s Middags tussen 13.00 uur en 17.00 uur kan iedereen die vragen heeft over alcohol en drugs via de website van VNN chatten met een deskundige medewerker. De ervaring leert dat mensen met vragen over alcohol en drugs steeds minder gebruik maken van gedrukt schriftelijk materiaal en telefoon. Het internet is voor veel mensen belangrijker als communicatie- en informatiemiddel. Grootse aantal via website VNN In 2015 hebben er 1585 chatgesprekken plaatsgevonden. Dit is een toename van 18 procent ten opzichte van 2014. Evenals voorgaande jaren vinden de meeste chatgesprekken plaats in Noord Nederland. De gemiddelde duur van een chatgesprek bedroeg in 2015 18 minuten. De meerderheid van de gesprekken (63 procent) betrof een vraag om informatie. De overige 36 procent was (daarnaast) op zoek naar ondersteuning of een advies. De meeste chatters hadden een vraag in verband met hun eigen gebruik. Ingang van de chatservice: http://www.vnn.nl/online-chat/