Akkoord garandeert banen voor 3.700 SW’ers in Groningen

Winschoten - Kees Swagerman, Francis Boen (bestuursvoorzitters van respectievelijk Synergon en Wedeka) en Ruud Kuin (vice-voorzitter van de FNV) zetten woensdag hun handtekening onder een principeakkoord waarmee 3.700 SW’ers een werkgelegenheidsgarantie krijgen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst van 15.00 tot 16.30 uur (de feitelijke ondertekening is rond 15.30 uur) in het FNV-kantoor aan de Leonard Springerlaan 23 in Groningen. "Dit is echt fantastisch, temeer omdat de banen in de regio Groningen niet voor het oprapen zijn", zegt Gea Lotterman van FNV Overheid. "Aan de basis ligt dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat SW-medewerkers tijdelijk thuis komen te zitten als er een eind komt aan een detachering en er nog geen zicht op een nieuwe is." Het principeakkoord is een aanvulling op het Akkoord van Westerlee en zorgt er ondere andere voor dat de SW’ers bij Synergon en Wedeka hun huidige arbeidscontract en rechten behouden. Ook na afbouw van de SW-bedrijven. Lotterman: "Het is goed dat beide bedrijven zich willen inspannen om ervoor te zorgen dat deze medewerkers niet tussen het wal en het schip raken."