Ontslag grootwinkelbedrijf stuwt WW verder op

HEERENVEEN -  De faillissementen van V&D en andere winkelketens missen hun uitwerking op de arbeidsmarkt niet.

In februari nam de WW in Friesland opnieuw toe tot 21.700 . Een deel van de toename van de WW kwam uit het grootwinkelbedrijf. Ook nam vanwege het winterweer de WW in bouw en uitzendsector toe. Verdere stijging WW in Friesland Eind februari 2016 telde Friesland 21.699 WW-uitkeringen. Dat is 6,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland steeg in februari met 0,7%. Dat is een stijging van 152 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland 2,9% (614) meer WW-uitkeringen. Sterke toename WW grootwinkelbedrijf Met het faillissement van V&D en het mislukken van de doorstart in februari verloren veel mensen hun baan. Ook andere winkelketens sloten de afgelopen maanden hun deuren. De ontslagen in de detailhandel missen hun uitwerking op de arbeidsmarkt niet. In februari kwamen er in Friesland 136 nieuwe WW-uitkeringen bij vanuit het grootwinkelbedrijf. Hierdoor nam het aantal WW-uitkeringen uit het grootwinkelbedrijf toe met 35%. Wet werk en zekerheid Ook het seizoen had invloed op de hoogte van de WW. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouw) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de Wet Werk en Zekerheid een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen (zie ook toelichting pagina 5). Stijging WW in meeste regio’s In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 469.173. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 464.745. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,0% (4.428). Vrijwel alle provincies laten in februari een stijging van de WW zien. Alleen Zeeland en Noord-Brabant kennen een daling van de WW. Een jaar eerder waren er 455.138 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 3,1% (14.035). Alleen in Midden-Nederland nam de WW het afgelopen jaar af. Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld, hoewel de stijging van de WW in februari in Drenthe en Groningen sterker was dan die in Friesland. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in alle 3 de noordelijke provincies.