Nieuw waterwerk op het Oldambtplein dit najaar opgeleverd

Winschoten - Het college van van de gemeente Oldambt heeft besloten een nieuw waterwerk te realiseren op het Oldambtplein. Het plan komt voort uit het verzoek van inwoners en ondernemers.

De fontein die voorheen op het plein stond, is tijdens de herinrichting van het gebied rondom de nieuwe Klinker en het Oldambtplein verdwenen. Deze was al enige jaren defect en moest worden afgebroken. Dit tot teleurstelling van veel inwoners en ondernemers van Winschoten. Daarom hebben zij de gemeente gevraagd om een waterwerk terug te brengen op het Oldambtplein. Beeldbepalende markering Het waterwerk vormt een beeldbepalende markering van de noordelijke entree van de binnenstad en sluit ook goed aan bij de uitstraling van de Venne. Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Venne. De Venne krijgt een nieuw uiterlijk met twee rijbanen en in het midden bomen en een watergoot afgewisseld met parkeerplaatsen. Het nieuwe waterwerk wordt gemaakt van natuursteen en platen van RVS en wordt in de avonduren verlicht. De werkzaamheden worden in de loop van dit jaar uitgevoerd en de verwachting is dat het waterwerk in het najaar wordt opgeleverd.