Scholen in Groningen maken werk van cultuuronderwijs

Winschoten - Basisscholen in Groningen hebben zich dit schooljaar in groten getale aangemeld voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Maar liefst 80 procent van alle scholen heeft een bedrag ontvangen om cultuuronderwijs op hun school een impuls te geven.

Dit betekent dat 238 van de 298 basisscholen in de provincie Groningen meer aandacht aan kunst en cultuur kunnen geven dan voorheen. Van deze scholen bevinden zich 33 in de stad Groningen. 61 Procent van alle scholen in Groningen heeft al een gecertificeerde leerkracht. Deze Interne Cultuurcoördinator, ICC-er, geeft het cultuuronderwijs op school vorm. Hij of zij bepaalt met directie en andere leerkrachten hoe het opgestelde beleid wordt uitgevoerd en welke activiteiten worden ingekocht. Scholen kunnen met de extra verkregen gelden ook culturele instellingen of kunstenaars in de provincie vragen projecten te ontwikkelen op het gebied van dans, beeldende kunst, muziek, erfgoed of theater. Hierdoor krijgt ook de culturele sector in de provincie een impuls.