Komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Blijham - Wie wil welke (inkomens)voorzieningen er zijn, waar hij of zij recht op heeft of inlichtingen over de toeslagen van de belastingdienst? Wie het moeilijk vindt om rond te komen en/of moeite heeft met de digitalisering van de overheid?

Om de administratieve lasten voor burger en overheid terug te brengen, heeft Hefpunt de mogelijkheid om via bestandsvergelijking geautomatiseerd te toetsen of men wellicht voor kwijtschelding in aanmerking komt. Wie in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding dient het formulier 'Verkort verzoek om kwijtschelding' bij Hefpunt in te dienen. Dit formulier is te downloaden via de website van www.hefpunt.nl/kwijtschelding. Tevens is dit formulier verkrijgbaar in de steunstees van Het Oude Ambt in de gemeente Bellingwedde. Openingstijden Maandag 9.00 tot 12.00 uur: mfa De Koningsspil, Veurste Rou 2 in Blijham, 0597-561656. Maandag van 13.00 tot 16.00 uur: Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10 in Wedde, 0597-563374. Woensdag van 9.00 tot 11.00 uur: Dorpshuis De Voortgang. Woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur: De Reiderstee, Reidersingel 29 in Bellingwolde, 0597-532296. Tevens kan men terecht bij Het Oude Ambt, via 0597-421833. Mailen kan ook: steunsteebellingwedde@hetoudeambt.nl.