Britanniaklap in Oude Pekela nog lang buiten gebruik

Oude Pekela - Het zal waarschijnlijk nog vele weken en mogelijk zelfs maanden gaan duren voordat de Britanniaklap in Oude Pekela weer in gebruik zal kunnen worden genomen.

Enkele weken geleden besloot het gemeentebestuur van Pekela de brug uit voorzorg voor alle verkeer af te sluiten. Aanleiding vormde het resultaat van een inspectie naar de bouwkundige staat van bruggen in de gemeente Pekela. Drie bruggen werden naar aanleiding van dit onderzoek nader geïnspecteerd. De Britanniaklap toonde de ergste gebreken met de sluiting als gevolg. De brug zal op korte termijn, in de week van 21 tot en met 27 maart, worden gedemonteerd. Bovenbouw en dek zullen worden verwijderd en opgeslagen in een depot. Die maatregel wordt genomen om de binnenkort weer van start gaande vaarrecreanten een onbelemmerde vaart door het Pekelder Hoofddiep te kunnen bieden. Technische aard Onderzocht zal worden of de gebreken kunnen worden verholpen. De problemen met de Britanniaklap zijn volgens een woordvoerder van de gemeente van 'technische aard'. In hoeverre ook achterstallig onderhoud een rol speelt is echter de vraag. De bruggen in Pekela zien er niet bepaald als een visitekaartje uit. De wit geschilderde ophaalbruggen zijn veelal groen uitgeslagen en ook het dek toont op meerdere plaatsen bij andere bruggen mankementen. Onlangs liet wethouder Jaap van Mannekes al weten dat er geen geld is voor groot onderhoud en dat mogelijk een beroep moet worden gedaan op geld via Europese fondsen. De gemeentewoordvoerder zegt dat het soms lang, maar soms ook kort kan duren voordat dit geld binnen is. Verlichting De bewoners van het gebied rond de Britanniaklap zijn deze week per brief over de stand van zaken door de gemeente geïnformeerd. Zij zijn er niet gerust op dat de brug op afzienbare termijn weer zal kunnen worden gebruikt. Ook wordt de huidige situatie met name ’s avonds als gevaarlijk ervaren. De toegang tot de brug is aan beide zijden met hekken en borden afgesloten, maar waarschuwende verlichting ontbreekt.