Pieter Smit overhandigt eerste foto voor 'De galerie van standpunten tegen geweld’

Winschoten - Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt heeft het standpunt van het college van B en W tegen huiselijk geweld overhandigd aan de initiatiefnemers voor de Oldambster campagne tegen geweld die op 8 maart van start gaat en op 25 november middels een fototentoonstelling zal eindigen.

Vandaag, op Internationale Vrouwendag, wordt in Winschoten het startschot gegeven voor de Oldamster fotocampagne ‘Het juiste standpunt tegen (huiselijk)geweld’. De campagne is een initiatief van Stichting Anfora ‘Stop Feminicide’ Nederland. Met de campagne neemt Stichting Anfora het stokje over van het Arbeidskreis gegen Gewalt an Frauen und Kindern uit buurgemeente Leer. Het doel dat met de campagne wordt beoogd is het thema huiselijk geweld onder de aandacht van het brede publiek te brengen en het taboeonderwerp bespreekbaar maken. Kenbaar maken Aan politici en lokale/regionale bekendheden op het gebied van cultuur, media en maatschappij maar zeker ook aan de inwoners van Oldambt (van jong tot oud) wordt gevraagd hun standpunt ten aanzien van (huiselijk)geweld kenbaar te maken. Dat standpunt kan in de vorm van een slogan of standpunt tegen geweld, op een groot vel papier, op de weg of in het zand geschreven worden waarna er een foto met de makers erbij, van gemaakt dient te worden. Het resultaat van de ingezamelde foto’s met standpunten zal leiden tot ‘De galerie van standpunten’. In Leer zijn er in totaal 96 foto’s ingezonden; heel divers, sportteams, huisartsenpraktijken, scholen, politici, ondernemers, kinderdagverblijven en organisaties en verenigingen. Fototentoonstelling Afhankelijk van de financiële steun voor het project zal ‘De galerie van standpunten’ in Oldambt resulteren in een fototentoonstelling (opening op 25 november 2016; Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), een presentatie via de website van Stichting Anfora, als ook in een boekwerkje. Door de overhandiging van de eerste bijdrage aan de foto-campagne heeft burgemeester Pieter Smit het (foto)standpunt van het college van burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt. De foto met daarop het voltallige college van B en W draagt het standpunt ‘Jouw handen heb je om te strelen. Stop geweld tegen vrouwen en kinderen’ uit. Meer informatie op www.stichtinganfora.nl.