Netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers in Bellingwedde

Bellingwolde - De gemeente Bellingwedde organiseert voor dinsdag 8 maart, in samenwerking met Handelsvereniging BVV, een bijeenkomst voor alle ondernemers in de gemeente in zalencentrum De Meet in Bellingwolde, aanvang 19.15 uur.

De bijeenkomst heeft als doel ondernemers met elkaar en met de handelsverenigingen in contact brengen om wederzijds ideeën uit te wisselen over eventuele samenwerkingen. De gemeente heeft alle ondernemers een uitnodiging gestuurd voor de bijeenkomst met daarin een korte enquête over het lidmaatschap van een handelsvereniging, de verwachtingen van een dergelijk lidmaatschap en de animo hiervoor. Tijdens de ondernemersbijeenkomst worden de resultaten van deze enquête besproken. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de mogelijkheden die het Training en Diagnose Centrum (TDC) biedt voor ondernemers. Het TDC helpt inwoners met een bijstandsuitkering bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Ondernemers die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan gemeente@bellingwedde.nl met als onderwerp ‘Ondernemersbijeenkomst Bellingwedde’ onder vermelding van naam en bedrijfsnaam.