Diplomadammen voor basisschoolleerlingen uit Bellingwedde en Oldambt

Winschoten - De basisschoolleerlingen in de gemeenten Bellingwedde en Oldambt worden in de gelegenheid gesteld om vanaf woensdag 9 maart op te gaan voor hun eerste damdiploma.

De cursus wordt elke woensdagmiddag gegeven in het gebouw van SV Bovenburen in Winschoten en omvat de grondbeginselen van het dammen. De meisjes en jongens worden dan één lesuur onderwezen door een kader van Damclub Winschoten. Na 10 weken wordt een proefexamen afgenomen. Is dit voldoende dan volgt op 1 juni het examen met het Van der Wal-diploma in het vooruitzicht. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 in het basisonderwijs. Opgave via website www.damclub-winschoten.nl. De kosten voor deze cursus bedragen tien euro.