Leerlingen Dollard College Hommesplein maken kennis met de praktijk

Winschoten - De basis- en kaderleerlingen klas 2 van Het Dollard College, locatie Hommesplein, in Winschoten hebben stage gelopen bij verschillende bedrijven en instanties in Winschoten en omgeving, zoals het OZG, kinderopvang KiWi, paardendressuur Larmoyeur en restaurant De Piekenier in Oudeschans.

Voorafgaand aan de stage hebben de leerlingen een sollicitatiegesprek met de betreffende stage-aanbieders op school gehad. Het Dollard College doet dit om de leerlingen tijdig kennis te laten maken met de beroepspraktijk en om een goede keuze te kunnen maken voor de vervolgopleiding. Dit is belangrijk zodat de leerling direct op de goede plek terecht komt, dit om tijdverlies en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.