Grote stijging WOZ-bezwaren in aardbevingsgebied verwacht

NOORD- GRONINGEN - Een recordaantal woningbezitters en huurders in het aardbevingsgebied zal dit jaar bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun huis.

Dat verwachten Bezwaar WOZ-waarde en Makelaardij John Schokker, die elk jaar honderden Groningers vertegenwoordigen. De verwachte toename van het aantal bezwaren heeft meerdere redenen. Zo hebben huurders door het nieuwe Woningwaarderingsstelsel voor het eerst belang bij een correcte WOZ-waarde, omdat die nu van invloed is op de huurprijs die ze betalen. Daar komt bij dat de rechtbank in Assen vorig jaar bepaalde dat alle woningbezitters in het aardbevingsgebied recht hebben op compensatie voor de waardevermindering van hun woning, ongeacht of ze hun huis willen verkopen. WOZ-waarde als basis voor waardecompensatie. Volgens John Schokker zal de WOZ-waarde mede als uitgangspunt dienen voor een toekomstige waardecompensatieregeling in het aardbevingsgebied. De taxateur en makelaar baseert zich daarvoor onder meer op onderzoeksrapporten in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie Groningen. “Ik vermoed dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde in het aardbevingsgebied vergeleken zal worden met die van woningen in een referentiegebied waar geen aardbevingen plaatsvinden. Als de WOZ-waarde van je woning te hoog ingeschat is, kan dit leiden tot een lagere compensatie voor waardevermindering door aardbevingsschade. Het compensatiebedrag dat je misloopt, bedraagt al snel duizenden euro’s.” Dat sommige gemeentes stellen dat een hoge WOZ-waarde gunstig is voor de waardecompensatie, is volgens Schokker dan ook ‘nergens op gebaseerd’. “De gemeente is simpelweg zelf niet gebaat bij een lagere WOZ-waarde, omdat ze daardoor minder belastinginkomsten ontvangt.” Hij waarschuwt woningbezitters ook om zelfstandig een schaderapport op te sturen naar de gemeente. “De kans is dan reëel dat je WOZ-waarde veel te weinig omlaag gaat, omdat daarin alleen fysieke schade wordt meegenomen. Je woning is ook lastiger te verkopen, je hebt rompslompschade en wellicht moet je huis ook bouwkundig versterkt worden. Deze negatieve factoren neemt de gemeente niet standaard mee in haar heroverweging als je het schaderapport enkel toezendt”. De woningmarkt in het aardbevingsgebied ontwikkelt zich volgens recent onderzoek van het CBS en OTB ongunstiger dan in een vergelijkbaar gebied waar geen aardbevingen voorkomen. Woningen zijn moeilijker te verkopen en de ontwikkeling van de koopwoningprijzen blijkt achter te blijven. Eerder oordeelde de rechtbank Noord-Nederland in 2015 al dat de WOZ-waarde van huizen in het aardbevingsgebied met 10 procent omlaag moest. Bovendien vond de rechter dat per woning 2.500 euro van de waarde moest worden afgetrokken als compensatie voor ‘rompslompschade’. Het hoger beroep tegen de uitspraak dient dit jaar. Maar de uitspraak kan op dit moment zeker als handvat dienen in de waardering van de WOZ-waarde voor 2016.