Werken in de bouw, is dat iets voor jou?

Winschoten - Met deze vraag hebben de scholieren van Praktijkschool De Flint van het Dollard College in Winschoten zich de afgelopen weken bezig gehouden, zowel op school in de lessen bouwtechniek als ook op een bouwplaats in Westerlee, bij Bouwbedrijf B. Pijper.

In de lessen bouwtechniek hebben de jongeren nagedacht over de inhoud van het werken in de bouw. Ook is besproken wat een werkgever van jou verwacht: je moet goed kunnen meten en nauwkeurig kunnen werken, in een team kunnen functioneren en buiten werken leuk vinden. Belangrijke eigenschappen Volgens Erik Pijper van bouwbedrijf B. Pijper zijn dit belangrijke eigenschappen van een allround-timmerman. Ook geeft hij aan dat er grote behoefte is aan vaklieden. Jongeren die bewust kiezen voor de bouw gaan een goede toekomst tegemoet. Vol aandacht luisterden de scholieren naar het verhaal van Erik Pijper. Met bouwtekeningen en laserapparatuur kregen de leerlingen een realistisch verhaal te horen wat het betekent als je wilt werken in de bouw. Naast de les op school zijn de jongeren met hun docent Wim Strik afgelopen vrijdag op bezoek geweest op een bouwplaats in Westerlee. Voor Justin Stubbe (leerling groep 3) is het al duidelijk. Hij wil gaan werken in de bouw. Misschien wel als voeger. Op school is hij al bezig met metselen, werken met de laser en profielen stellen. Volgend jaar gaat hij op stage en wie weet bij bouwbedrijf Pijper of bij een ander bouwbedrijf. Samenwerken Dit jaar hebben bouwbedrijf Pijper en de afdeling Bouw van Praktijkschool De Flint besloten om meer samen te gaan werken om te komen tot een betere afstemming. Jongeren worden op deze manier nog beter voorbereid op hun toekomstige werkplek.