Gemeente Oldambt krijgt 45.000 euro voor aanpak zwerfaval

Winschoten - De gemeente Oldambt kan in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 jaarlijks een vergoeding voor extra aanpak van zwerfafval aanvragen. De vergoeding bedraagt per inwoner 1,19 euro per jaar. Voor Oldambt betekent dit een jaarlijkse vergoeding van ongeveer 45.000 euro.

De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is een samenwerkingsverband tussen Nedvang, Stichting Afvalfonds Verpakkingen en NederlandSchoon. De vergoeding wordt betaald door de verpakkingsindustrie. Besteding In de komende jaren (tot en met 2022) zal deze vergoeding worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan gedragsbeïnvloeding, zodat minder zwerfafval ontstaat. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld aan dorpen, wijken, scholen en verenigingen als zij initiatieven aandragen om te helpen het zwerfafval terug te dringen. Verbetering van voorzieningen De door de gemeente Oldambt ontvangen vergoeding over 2013 en 2014 is voornamelijk besteed aan verbetering van voorzieningen in de binnenstad van Winschoten. Zo zijn bestaande afvalbakken in het centrum vervangen door grotere en efficiënter te legen bakken. Op het Marktplein wordt geïnvesteerd in een centrale en ondergrondse opslag van bedrijfsafval. Daarnaast is er een project uitgevoerd op veel basisscholen in de gemeente.