MKB-Nederland opent meldpunt late betalingen

Winschoten - Grote bedrijven wachten te lang met het betalen van hun rekeningen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft daar last van. MKB-Nederland opent daarom een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden.

Betalingstermijnen zijn namelijk van grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van mkb’ers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële moeilijkheden brengen. Excessen op het gebied van late betalingen komen nog te vaak voor: betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. Op dit meldpunt kunnen mkb’ers terecht die worden geconfronteerd met te lange betaaltermijnen. Als dit meldpunt niet binnen afzienbare tijd verbetering oplevert, overweegt MKB-Nederland een zwarte lijst aan te leggen.