Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over leegstand De Toekomst

Scheemda - De Partij voor het Noorden (PvhN) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de leegstand van De Toekomst in Scheemda.

Fractievoorzitter Bé Zwiers: "Deze voormalige strokartonfabriek is met veel zorg en geld gerestaureerd een aantal jaren geleden. De Rijksoverheid heeft 4,2 miljoen euro in dit complex gestoken. Verder heeft de Provincie Groningen 300.000 euro bijgedragen aan de restauratie. De oude gemeente Scheemda, nu vallende onder de gemeente Oldambt heeft 300.000 euro subsidie in dit complex gestoken en de huidige gemeente Oldambt heeft 500.000 euro subsidie betaald aan het fabriekscomplex." Vijf miljoen euro "In totaal betekent dit dat er ruim vijf miljoen euro in het fabriekscomplex is gestoken door verheden. Dit geld is uiteindelijk betaald door de burgers van dit land en de Provincie Groningen. Omdat er na al die jaren nog steeds geen bestemming is gevonden voor het complex betekent dat helaas ook dat vandalisme en achterstallig onderhoud vat krijgt op het historische complex. De Partij voor het Noorden is van mening dat de situatie uitzichtloos lijkt en dat de overheid opnieuw in actie moet komen teneinde het complex te redden en een nieuwe bestemming te geven. Ook met het oog op vele miljoenen euro’s publiek geld die overheden eerder in het project hebben gestoken." Rol Provincie PvhN wil onder meer weten of GS op de hoogte is van de situatie, wat de formele rol is van de Provincie Groningen en of het College voornemens om extra inspanningen te verrichten om het bestemmingsproces van het complex De Toekomst vlot te trekken.