Snel aan de slag met glasvezel

Winschoten - De stichting Glasvezel Groningen wil voortvarend aan de slag met de aanleg van snel internet, bij voorkeur glasvezel, op het platteland. In een verklaring vraagt Glasvezel Groningen de actieve hulp en steun van gemeentes en provincie.

Snel internet is enorm belangrijk voor leefbaarheid en economische ontwikkeling op het platteland. Voor de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs en zorg, voor efficiënte bedrijfsvoering in de landbouw, voor aantrekkelijk toerisme en in het algemeen voor een goed vestigingsklimaat. Juist op het platteland, waar de afstanden groot zijn, loopt het spaak met de aanleg van snel internet. De investeringen zijn er zo hoog dat de markt het laat afweten. Daar moet dus iets aan gebeuren, liever vandaag dan morgen. Glasvezel Groningen strijdt hiervoor, samen met een groeiend aantal lokale initiatieven. Zelf doen Glasvezel Groningen verbindt en steunt de lokale initiatieven bij hun inspanningen om de bevolking mee te krijgen in de roep om glasvezel. Lokaal is al veel werk verzet en uit verschillende peilingen blijkt dat de behoefte aan snel internet groot is. Het doel is om nog meer bewoners en ondernemers op het platteland over de streep te trekken. Dat zal ook nodig zijn, want om verantwoord glasvezel aan te kunnen leggen, moet in een bepaald gebied minstens tweederde van het aantal adressen een handtekening zetten. “Wij gaan ons uiterste best doen zoveel bewoners en ondernemers achter ons te krijgen dat we samen de aanleg echt voor elkaar kunnen krijgen”, zegt voorzitter Jan Sietsema van Glasvezel Groningen. Waarom glasvezel? Glasvezel Groningen vindt glasvezel met stip de beste oplossing. Allereerst: glasvezel is een kabel die onder de grond ligt en daardoor ongevoelig voor storende omstandigheden zoals slecht weer. Verder heeft glasvezel een gigantische capaciteit die tot in lengte van jaren voldoende is, ook als we allemaal nog veel meer met internet gaan doen. Ook belangrijk: glasvezel is symmetrisch, uploaden gaat net zo snel als downloaden. En als is de aanleg relatief duur, de beheers- en onderhoudskosten zijn laag. Op de lange duur is glasvezel daardoor goedkoper dan andere oplossingen. Steun van provincie en gemeentes Glasvezel Groningen weet dat er nog heel wat hordes genomen moeten worden voordat snel internet overal in het buitengebied een feit is. Daarom vraagt de stichting in haar verklaring uitdrukkelijk de actieve steun en hulp van gemeentes en provincie. Die hebben trouwens allemaal het belang van snel internet allang onderschreven, net als de rijksoverheid en de EU. De initiatieven zijn in veel gevallen tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van gemeentes en provincie. Glasvezel Groningen wil nu met steun van de verschillende overheden graag vaart maken. Sietsema: “Het lukt ons al aardig om de vraag boven tafel te krijgen en daar gaan we samen met de lokale initiatieven nog harder aan trekken. We hopen dat gemeentes en provincie ons actief willen ondersteunen bij onze inspanningen om overal in het buitengebied snel internet te realiseren.”