Tweede werkconferentie Kans voor de Veenkoloniën

Winschoten - Zo’n 180 mensen komen maandag 22 februari bijeen tijdens de tweede werkconferentie ‘KANS 2’ in het kader van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Plaats van handeling is het Pagedal in Stadskanaal.

Tijdens deze werkconferentie komen initiatieven aan bod en worden de hoofdlijnen van het programma bekend gemaakt. Kans voor de Veenkoloniën is het programma dat als doel heeft om gezondheidsverschillen te verkleinen in het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe, door zoveel mogelijk de regie aan inwoners over te laten. Vertellen en inbrengen Geheel volgens de filosofie van het programma is tijdens de bijeenkomst niet de programmaorganisatie bepalend, maar zijn de aanwezigen dat. De werkconferentie is zo ingericht dat aanwezigen kunnen vertellen en inbrengen. Bijvoorbeeld tijdens de ‘markt’ waarop inspirerende initiatieven zich presenteren en in de deelsessies waarin iedereen kan meepraten over de invulling van de thema’s. De verenigingen van Groninger en Drentse dorpen vertellen over hun gezamenlijke initiatief om van inwoners te horen wat er leeft en wat er gedaan kan worden om gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden. Ook studenten van de Academie Minerva leveren een eigenzinnige bijdrage. Huistroubadour Erwin de Vries vult het programma aan met zijn liederen. Invulling geven Tijdens de bijeenkomst worden de hoofdlijnen van het programma gepresenteerd. De werkconferentie is daarnaast bedoeld om nadere invulling te geven aan het plan 2016 – 2019. De komende maand ronden we het plan af en bieden we het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan. In kaart brengen Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie kunnen verbeteren. Het doel dat daarmee centraal staat is de gezondheidsverschillen in deze regio aanzienlijk en duurzaam te verkleinen. Dit gebeurt door allereerst goed in kaart te brengen waar er behoefte aan is en door initiatieven te versterken en verbinden. Het ministerie van VWS stelt voor een periode van 8 jaar, 10 miljoen euro ter beschikking.