Nieuwe commissaris van de Koning René Paas start 18 april

Winschoten - René Paas start op 18 april met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning (cdK) voor de provincie Groningen.

Hij werd op 2 februari door Provinciale Staten van Groningen aanbevolen als nieuwe cdK bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Op 12 februari is Paas bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. René Paas volgt de huidige cdK Max van den Berg op, die per 1 april afscheid neemt. Romke Visser (vice-voorzitter van Provinciale Staten) zal in de tussenliggende periode, van 1 tot 18 april, waarnemen als voorzitter van Provinciale Staten en Henk Staghouwer (gedeputeerde) zal optreden als loco-cdK en voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.