OBCP op koers met voorbereidingen feest- en gedenkweek 2016

Oude Pekela - Het Oranje Bevrijdings Comité Pekela (OBCP) ligt op koers met de voorbereidingen voor alle festiviteiten die ook dit jaar in het kader van Konings- en Bevrijdingsdag worden gehouden.

In de periode van 12 april tot en met 5 mei krijgt de Pekelder gemeenschap een activiteitenprogramma voorgeschoteld dat door z’n veelheid en variatie veel mensen waarschijnlijk zal aanspreken. Bovendien is er dit jaar sprake van een extra dimensie, omdat Pekela als gastgemeente mag fungeren voor de Stichting Vier 5 mei van de provincie Groningen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de viering van de bevrijding in onze provincie en benadert ieder jaar een gemeente om in nauwe samenwerking met elkaar tot een gepast programma te komen. Sinds de oprichting in 2005 coördineert het comité alle bestaande en nieuwe activiteiten die in de gehele gemeente Pekela in het kader van de viering van Konings- en Bevrijdingsdag worden georganiseerd. Daarbij wordt samenwerking gezocht met tal van organisaties, verenigingen en vrijwilligers. Financiering Dit jaar is het al weer de 11e editie en ook nu zullen alle activiteiten gratis en voor iedereen toegankelijk zijn. Het programma is in concept gereed. Met de voorbereiding daarvan werd in feite al direct na de evaluatie van de festiviteiten in 2015 gestart. Wat kan er beter, welke veranderingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd en, last but not least, hoe krijgen we de financiering weer rond? Met name het laatste element is een onderwerp van zorg. Ondanks dat het OBCP nog steeds kan rekenen op een flink aantal donateurs en sponsoren valt er een teruggang in inkomsten te bespeuren. Het noopte het comité kritisch naar de begroting te kijken en hier en daar het rode potlood te hanteren. Voor 2016 kan nog van een sluitende begroting worden gesproken omdat de gemeente een aanvullende subsidie heeft toegezegd, maar voor de komende jaren is dat nog geen gelopen race. Meer donateurs en sponsoren zijn daarom van groot belang om ook in de toekomst op soortgelijke wijze Koningsdag en de bevrijding in Pekela te kunnen vieren. Concept-programma 2016 Het concept-programma 2016 zal worden besproken tijdens de jaarlijkse voorbereidingsvergadering voor alle betrokkenen die op donderdag 25 februari, vanaf 19.30 uur in het buurtgebouw Rondom ’t Veloat in Nieuwe Pekela wordt gehouden. De definitieve versie wordt vervolgens worden vastgesteld en openbaar gemaakt, onder meer via de website www.Obcp.nl en in de uit te geven speciale OBCP-krant, die net als in voorgaande jaren huis-aan-huis in Pekela wordt bezorgd.