Draagvlak voor doorontwikkeling steenmeel

Winschoten - Steenmeel verbetert de bodem, vergroot opbrengsten, optimaliseert bemestingsrendement en minimaliseert op termijn de behoefte aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Agrarisch gebruik van steenmeel wordt nog beperkt toegepast, meer praktijkonderzoek is nodig.

Tijdens een studiemiddag Steenmeel in Jipsinghuizen werden de eerste resultaten van demo’s op acht boerderijen gepresenteerd en de eerste aanzet gegeven tot een Steenmeelacademie waarvan een meerjarig steenmeelproject een belangrijk onderdeel is. "Een gezonde bodem is een ziekte-onderdrukkende bodem", zegt microbioloog Dave Rensman. Steenmeel stimuleert een structureel gezonde, vruchtbare en productieve bodem. Het fijngemalen gesteente wordt gezien als een oplossing voor bodemerosie door jarenlange uitputting, steeds striktere mestwetgeving en onbalans in essentieel bodemleven door onder meer bestrijdingsmiddelen. Het fundament ligt, maar er moet nog veel onderzoek plaatsvinden naar de effecten. Gezien de ongeveer vijftig aanwezigen, voornamelijk boeren uit de regio, is er draagvlak. Resultaten van proeven Acht landbouwbedrijven in Oost-Groningen en Drenthe doen mee aan het steenmeelproject dat is opgezet door Carpay Advies, de Biogeoloog en Gebroeders Eckhardt Mengvoeders. Tijdens de studiemiddag werden de eerste resultaten gepresenteerd. Zeven van de acht hebben één proefjaar achter de rug. De resultaten variëren van nagenoeg gelijk gebleven tot een forse toename van opbrengst en voedingswaarde van gewassen, afhankelijk van het gebruikte soort steenmeel en het soort gewas. Het achtste bedrijf heeft inmiddels drie jaren achter de rug. Daar bleven opbrengst en voedingswaarde het eerste jaar nagenoeg gelijk, waarna de opbrengst het tweede jaar sterk steeg en de voedingswaarde van het gewas het derde jaar een opvallende boost kreeg. Bacteriegeschikt boeren Microbioloog Dave Rensman stelde dat bacteriegeschikt boeren zorgt voor gezond eten en grotere, zekere oogsten: "De natuur is heel subtiel, balans is essentieel. Tekorten van stoffen zorgen voor remmingen in micro-organische processen: onbalans in de kringloop, in het verteren van voedingsstoffen en in biosystemen. Een gezonde bodem is een ziekte-onderdrukkende bodem. Micro-organismen zorgen voor voeding, energie en bescherming. Daarom is alles wat je doet om micro-organismen te bestrijden niet zo slim." Planten eten steen "Met steenmeel bootsen we de natuur na. Planten eten steen: de bodem is hun uitwendige verteringskanaal", vertelde biogeoloog Gino Smeulders. De minerale slijtage van de bodem - in Europa is gemiddeld 72 procent van de bodemmineralen verdwenen - uit zich onder meer in toenemende kalkbehoefte, verslechterde bodemstructuur, te weinig voedsel voor bodemleven en hogere ziektedruk voor planten, dieren en mensen. Steenmeel bevordert herstel van voedingswaarde en structuur van de bodem en heeft positieve invloed op bodemleven. Steenmeelacademie Binnen de Steenmeelacadamie vormt een meerjarig project gericht op praktijkonderzoek, uitwisselen van ervaring en kennisverspreiding de kern. Dit onder meer op basis van resultaten in opbrengst en bodemanalyses. Studiegroepcoördinator Harm de Vries zoekt nog belangstellende boeren die zich willen verdiepen in de materie. Kijk voor resultaten van het lopende project op www.steenmeel.info/veenkolonien. Meer informatie over de toepassing van steenmeel, steenmeelsoorten en de Steenmeelacademie is verkrijgbaar bij Harrie Eckhardt, via 0599-326219 of www.eckhardt-mengvoeders.nl.