Veel organisaties en particulieren sluiten zich aan bij Manifest Vuurwerk

Winschoten - Sinds de lancering van het online Manifest Vuurwerk, op 19 december vorig jaar, hebben zich 680 organisaties en meer dan 27.000 particulieren aangesloten.

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk én voor het alternatief van professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Achterliggende gedachte is dat het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw niet in verhouding staat tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Ook dit jaar hebben weer veel te veel mensen letsel opgelopen en mens, dier en milieu in extreme mate last gehad van het vuurwerk. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl