Monumentale boerenerven krijgen glans terug

Winschoten - Met het nieuwste herstelproject voor monumentale boerenerven willen Landschapsbeheer Groningen en de provincie Groningen eigenaren in Noord-Groningen, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer in staat stellen met een financieel steuntje in de rug hun erf in ere te herstellen.

Zowel boeren als particulieren komen in aanmerking voor deelname, wanneer zij een erf hebben dat grotendeels in oorspronkelijke staat is. Dat wil zeggen dat boerderij en schuur authentiek zijn. Deelnemers dienen de subsidie in te zetten voor daadwerkelijk herstel van het erf. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het terugbrengen van karakteristieke elementen of kap van zieke en aanplant van nieuwe bomen, struiken en hagen. Ook aanleg van een fruitboomgaard en herstel van de indeling van het erf of een oude erfgracht komen voor ondersteuning in aanmerking. Het project richt zich kortom niet op onderhoud, maar op grotere ingrepen die zonder subsidie vaak moeilijker te realiseren zijn. Informatie over de subsidie en de voorwaarden voor deelname staan op de website van Landschapsbeheer Groningen: www.landschapsbeheergroningen.nl. Mailen of bellen kan ook: 050-5345199 of info@landschapsbeheergroningen.nl.