Maandelijks artikel OZG: diabetes en kanker

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft maandelijks een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Dit keer vertellen diabetesverpleegkundige Fokelina Bos en verpleegkundig specialist oncologie, Sofia Smit, over patiënten die én diabetes én kanker hebben.

Binnen het Ommelander Ziekenhuis hebben de diabetesverpleegkundigen samen met de verpleegkundig specialisten oncologie, het protocol ‘Poliklinische bloedglucoseregulatie bij chemotherapie’ ontwikkeld. Wanneer een patiënt chemotherapie krijgt, worden er vaak voor één of meerdere dagen ondersteunende medicijnen gegeven. Deze medicijnen kunnen de glucosewaarden in het bloed verhogen. Bij mensen met diabetes kan dit klachten geven die voorkomen kunnen worden. Voordat met chemotherapie wordt gestart, wordt bij hen dan ook standaard de glucosewaarde geprikt. Fokelina en Sofia: “Wanneer een patiënt de diagnose kanker krijgt, is alle aandacht gericht op de behandeling van kanker. De diabetes wordt even ‘vergeten’. De verpleegkundig specialist oncologie coördineert de zorg rondom kanker. Essentieel is hier de samenwerking tussen de diverse gespecialiseerde artsen en verpleegkundig specialisten bij de behandeling van kanker en diabetes. Beiden zijn immers specialistische zorg en door deze samenwerking ontvangt de patiënt die zorg die hij of zij nodig heeft. Door deze zorg te combineren met de bezoeken voor de chemotherapie, hoeft een patiënt hiervoor niet extra naar het ziekenhuis te komen.” Verhoogde glucosewaarde Sofia: “Als een patiënt bekend is met diabetes of wanneer uit de bloeduitslagen blijkt dat de glucosewaarde is verhoogd, dan schakelen wij de diabetesverpleegkundige in. Bij patiënten die chemotherapie krijgen en een aantal dagen een hoge dosering prednisolon hebben gehad, kan dit de glucoseregulatie verstoren. Dit kan echter ook bij patiënten gebeuren die geen diabetes hebben. In dit geval vragen wij onze collega in consult, zodat er snel op de situatie kan worden ingespeeld als de glucoseregulatie toch ontregelt.” “Wat patiënten vaak niet weten is dat te hoge glucosewaarden de oorzaak kunnen zijn van klachten als vermoeidheid en algehele malaise”, gaat Fokelina verder. “Deze klachten worden vaak geweten aan de chemotherapie. Als diabetesverpleegkundige streven wij er naar dat patiënten goede glucosewaarden behouden of krijgen, ook tijdens de chemokuur. Wij bezoeken de patiënt op de chemokamer, zodat de patiënt niet extra naar het ziekenhuis hoeft te komen. Tijdens dit bezoek wordt onder andere een glucosewaarde bepaalt en indien nodig wordt de behandeling voor diabetes aangepast of gestart.” Via scholing aan diabetesverpleegkundigen in Noord en Zuid Nederland heeft deze procedure inmiddels zijn weg gevonden naar veel ziekenhuizen in Nederland. Dankzij deze procedure kunnen klachten voorkomen worden en kan eventuele diabetes op tijd ontdekt worden. Onderzoek Op 22 januari is het onderzoek ‘Double Trouble’ gepresenteerd door Pauline Vissers. Uit dit onderzoek blijkt dat een patiënt met kanker én diabetes een slechtere kwaliteit van leven ervaart. Volgens het onderzoek maken patiënten met kanker én diabetes zich mogelijk meer zorgen over de ziekte kanker. Hierdoor schenken zij minder aandacht aan het omgaan met hun diabetes. Niet roken, bewegen en gezonde voeding als onderdeel van de behandeling bij zowel kanker als diabetes, is dan ook van groot belang. Meer informatie voer deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl.