Oldambt eerste gemeente in Noord-Nederland met demetia-app

Winschoten - De gemeente Oldambt houdt woensdag 24 februari, aanvang 20.00 uur, een informatieavond over de zogenaamde dementia-app in Halte Democratie aan de Havenkade-West 3 in Winschoten. Voor de bijeenkomst worden professionele hulpverleners, zoals medewerkers thuiszorg, casemanagers en huisartsen uitgenodigd.

Pieter Hasenaar, een van initiatiefnemers en ontwikkelaars van de app, zal deze avond uitleg geven over het belang en de voordelen van de dementia-app en de applicatie demonstreren. Ontzorgen De gebruiksvriendelijke app helpt bij het ontzorgen van mensen met dementie en hun directe omgeving door de eenvoudige wijze van communiceren. Ook worden afspraken en dagelijkse bezigheden van de dementerende permanent zichtbaar gemaakt, kan de ontwikkeling van de ziekte goed worden gemonitord. Met de dementia-app worden mensen met dementie ondersteund en begeleid door deze ‘digitale cirkel’ om hen heen zoals mantelzorgers, familie en professionele zorgverleners. Doel is dat de dementerende langer thuis kan blijven wonen als deze daarbij worden ondersteund door mantelzorger en de dementia-app. De dementia-app is ontwikkeld door twee ondernemers die in hun familie werden geconfronteerd met dementie. Bij de ontwikkeling ervan werd nauw samengewerkt met onder meer Stichting Alzheimer Nederland, de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (I.S.A.O.) en de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. Voorwaarde Voor het gebruik daarna zijn de kosten tien euro per applicatie per jaar. Voorwaarde voor het gebruik van de dementia-app is dat de gebruikers beschikken over een tablet, te weten een I-pad of tablet met Android-besturing. Voor inwoners van Oldambt die in aanmerking komen voor de dementia-app, maar de aanschaf van één of twee tablets een probleem vormt, zal er door de gemeente Oldambt worden voorzien in een regeling ten behoeve van een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van tablets. Week van Zorg en Welzijn Donderdag 17 maart, tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn, wordt er over de dementia-app een informatieavond (aanvang 20.00 uur) gehouden voor aspirant-gebruikers, zoals mantelzorgers en mensen met dementie, belangengroepen, ouderenorganisaties en WMO-leden.