Duits-Nederlands BiNet-project van start

Winschoten - Het project Duits-Nederlands Bildungsnetzwerk (BiNet) is door de Eems-Dollard Regio goedgekeurd en gestart. Dit project, in het leven geroepen door het Landkreis Leer samen met de gemeente Oldambt en de Volkshogeschool in Leer, maakt onderdeel uit van het koepelproject Arbeidmarkt Noord.

Het startschot viel afgelopen vrijdag toen de verantwoordelijke partijen in de EDR (Eems-Dollart-Regio) groen licht gaven voor het project BiNet. BiNet is onderdeel van het Nederlands-Duits project 'Arbeidsmarkt Noord', waaraan landkreisen, provinciën, gemeentes en arbeidsmarkt- en opleidingspartners in het noorden deelnemen. Op een aantal gebieden zijn er echter nog barrières, bijvoorbeeld bij de (vervolg)opleidingen. Voor personen, die in het buurland willen werken of verder willen leren, is het vooral interessant of de beroepsdiploma in het buurland geldig is. Open vragen “Vooral met betrekking tot het aanbod van beroepsopleidingen of beroepsvervolgopleidingen in het buurland zijn er nog veel open vragen”, aldus Monika Fricke van het Landkreis Leer. Dit wordt volgens haar veroorzaakt door het niet aanwezig zijn van een grensoverschrijdende blik, een centraal overzicht over het van toepassing zijnde aanbod in beide landen en de daarbij behorende erkenning over en weer. “Wij onderzoeken nu aan beide kanten van de grens de relevante beroepsbegeleidende opleidingsrichtingen en het aanbod voor vervolgopleidingen. Wij willen uitzoeken waar al samenwerking is, welke beroepsgroepen en vervolgopleidingen in deze regio veel gevraagd worden, welke diploma´s over en weer erkend worden of erkend kunnen worden”, legt Heike Pilk, hoofd van de VHS Leer, uit. Lange termijn Op lange termijn zal daaruit een centraal Duits-Nederlands adviespunt ontstaan. Tevens zullen door aanbieders van vervolgopleidingen in het kader van het project BiNet een impuls gegeven worden omiermee hun opleidingsinhoud internationaler en voor deelnemers uit de buurlanden interessanter en toegankelijker te maken. Ilona Heijen van de EDR, verantwoordelijk voor het project 'Arbeidsmarkt Noord': “Met BiNet zetten we stappen in de goede richting om concreet grensoverschrijdend aanbod voor opleidingen mogelijk te maken. Het draagt tevens bij aan het zoeken naar (vervolg)opleidingen over de grens en daarmee alle mogelijkheden te benutten die onze grensregio biedt.”