Bellingwedde en stichting Op-StapBus tekenen overeenkomst vervoerservice

Wedde - Burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde en Harm Vos van stichting Op-StapBus ondertekenen maandag de overeenkomst waarin de afspraken tussen de gemeente Bellingwedde en de stichting zijn vastgelegd.

Stichting Op-StapBus Oost-Groningen is sinds 1 januari dit jaar verantwoordelijk voor de vervoerservice voor inwoners van Bellingwedde. De vervoerservice omvat het vervoer voor inwoners die problemen ervaren bij hun mobiliteit. De bus rijdt in principe binnen de gemeentegrenzen van Bellingwedde met uitzonderingen naar dagbesteding in Winschoten en huisartsen/fysio-bezoek in Vlagtwedde. Ook inwoners die zijn aangewezen op aangepast (rolstoel)vervoer kunnen mee. Het doel van de gemeente is de mobiliteit in het gebied te vergroten. De vervoerservice is bedoeld voor vervoer van en naar dagbestedingen, medische en sociale dienstverlening, maatschappelijke activiteiten en winkels of buurtcentra. De kosten voor de vervoerservice zijn 1,50 euro per enkele reis. Aan nieuwe gebruikers wordt een eenmalig bedrag van 15 euro in rekening gebracht aan administratiekosten. De vervoerservice is te bereiken via het boekingskantoor van de Op-StapBus: 0597-857970.