Ubbo Emmius Winschoten trots op vignet Gezonde School

Winschoten - Het Ubbo Emmius in Winschoten heeft binnen het vignet Gezonde School naast het certificaat 'Voeding' ook een tweede certificaat 'Bewegen Sport' behaald.

In het kader van de Gezonde School zijn zij nu de enige school in Noord Nederland die twee certificaten heeft. In totaal zijn er vijf te behalen. Naast de twee certificaten die de school inmiddels heeft behaald, zijn er ook nog de certificaten Roken, Drugs- en alcoholpreventie, Welbevinden & Sociale veiligheid en Relaties & Seksualiteit.  Het Ubbo Emmius is hard op weg om een complete Gezonde School te worden. Het streven is dan ook om aan het einde van dit schooljaar alle certificaten in bezit te hebben.  Maandag werd het tweede certificaat 'Bewegen & Sport' uitgereikt door sport coördinator Sybesma aan locatiedirecteur Bakker. Bij de uitreiking waren de GGD en Huis voor de Sport aanwezig. In nauwe samenwerking met deze partijen is het behalen van beide certificaten tot stand gekomen. Het feestelijke gebeuren, in het bijzijn van 450 Ubbo-leerlingen, werd geopend door een dansact van drie leerlingen en voortgezet met gezonde hapjes van de Gezonde School-kantine. Daarnaast was er een 'B-fit break' voor leerlingen in de gymzaal. Sven van Dalen was de grote winnaar bij de vrije worpen wedstrijd. Hij won hiermee de gesigneerde basketbal van Donar.