Nieuwe opleiding bij Noorderpoort: Dienstverlening Breed

Winschoten - Noorderpoort biedt met ingang van het schooljaar 2016-2017 een nieuwe opleiding aan: Dienstverlening Breed niveau 2.

Hiermee speelt Noorderpoort in op veranderingen op de arbeidsmarkt. Banen veranderen en steeds vaker worden functies en taken gecombineerd. Dienstverlening Breed geeft studenten op niveau 2 de kans om meer kennis en ervaring op te doen door onderdelen uit verschillende niveau 2-opleidingen te combineren. In alle opleidingen speelt dienstverlening een centrale rol. Op deze manier zijn studenten breder inzetbaar en vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien hebben studenten meer tijd om te ontdekken welke studierichting echt bij hen past. Dienstverlening Breed is een niveau 2-opleiding die zowel als beroepsopleidende leerweg (bol), als beroepsbegeleidende leerweg (bbl) doorlopen kan worden. Twee jaar De opleiding duurt in totaal twee jaar en bestaat uit acht periodes van tien weken. Er wordt gestart met een oriëntatiefase en de studenten gaan al na tien weken op hun eerste stage. In het eerste jaar kan er ook eenvoudig geswitcht worden tussen de verschillende onderdelen, zodat de student een opleiding gaat volgen die goed aansluit op zijn of haar wensen en behoeften.