Clustercommandant Marion Kroeze: Oldambt is een fijne plek

Winschoten - Marion Kroeze (46) volgde per 1 januari Dirk Bakker op als brandweercommandat van het cluster Oldambt. Ze is voorlopig voor een halfjaar aangesteld. "Vervolgens mag ik, net als de mogelijke andere kandidaten, solliciteren op de functie."

Hoewel nog maar kort actief binnen het korps Oldambt zijn de eerste indrukken positief. "Het voelde hier gelijk goed. De mensen zijn gepassioneerd met hun vak bezig en alles is professioneel geregeld." Kroeze begon haar carrière achttien jaar geleden. Na haar studie bestuurskunde en overheidsmanagement ging ze aan de slag in de gemeente Ten Boer, waar ze zich onder meer bezig hield met bestuurskundige activiteiten en integrale veiligheid. Vervolgens ging ze naar de regionale brandweer waar haar kerntaak crisis- en later risicobeheersing was. Calamiteiten "Bij crisisbeheersing moet je denken aan grote calamiteiten en rampen. Wat moet er geregeld worden? Wie doet wat? Hoe is de opvang? Hoe is de informatievoorziening? Risicobeheersing richt zich meer op het voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan en op het beperken van de gevolgen als er toch iets misgaat. Daar zijn regels voor, maar het gaat er vooral om burgers en bedrijven bewust te maken van risico's en gevaarlijke situaties. Dat vatten we samen onder de noemer brandveilig leven en brandveilig ondernemen. Een voorbeeld daarvan is voorlichting geven over het belang van rookmelders." In de provincie Groningen zijn op dit moment veertig brandweerposten. Alle brandweerkorpsen in de provincie Groningen en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen. Vrijwilligers Het cluster Oldambt heeft circa 85 vrijwilligers. Volgens een onderzoek van het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag is er een schreeuwend tekort aan brandweervrijwilligers in Nederland, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. "Dat beeld herken ik hier niet", zegt Kroeze. "De afgelopen twee jaar zijn er in deze regio per saldo meer vrijwilligers bijgekomen dan vertrokken." Waakzaamheid is echter geboden. "Van het moment dat iemand als brandweerman of -vrouw aan de slag wil, tot het moment dat hij of zij daadwerkelijk de opleiding achter de rug heeft en kan worden ingezet, ben je ongeveer een jaar verder. En voor de functie van chauffeur of bevelvoerder nog langer." "Er is dus altijd behoefte aan aspirant-brandweerlieden, simpelweg omdat er ook brandweermensen afhaken door bijvoorbeeld ander werk, verhuizen en leeftijd. Je moet dus nu al inspelen op de toekomst, nieuwe mensen blijven opleiden." Brandveilig leven Wat betreft haar taken tussen nu en een halfjaar richt Kroeze zich onder meer op brandveilig leven. "En dan heb ik het niet alleen over de individuele burger, maar ook over bijvoorbeeld zorginstellingen. Wat kan er gedaan worden om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van bepaalde gevaren. Eén van de taken is hen hierop opmerkzaam te maken. Ze leren met andere ogen naar situaties te laten kijken."