Oldambt presenteert resultaten experiment stadsvernieuwing Winschoten

Winschoten - Tijdens het congres 'Financiële en Juridische Instrumenten voor Stadsvernieuwing' op 28 januari van 11.00 tot 16.00 uur in De Klinker in Winschoten worden de resultaten van het experiment stadsvernieuwing Winschoten belicht. Hiervoor hebben zich ruim 70 deelnemers aangemeld.

De opening van het congres wordt verricht door wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt. Gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen zal daarna de aanwezigen toespreken. Het congres is bedoeld voor beleidsmedewerkers en bestuurders van overheden. Samen met vertegenwoordigers van drie ministeries (BZK, EZ, I&M), de provincie Groningen, Platform31 en experts is er discussie over de vraag of de beschikbare juridische en financiële instrumenten toereikend zijn. Kan het beter of anders? Diverse sprekers uit de wereld van overheid en stedelijke vernieuwing bespreken de waarde van het samen aanpakken van stadsvernieuwing en de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Samenwerkingsvormen In de afgelopen twee jaar is met steun van de provincie Groningen en Platform31 in Winschoten een experiment uitgevoerd met nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers en overheid op twee gebieden: de financiering van stadsvernieuwing en een leegstandsverordening. De centrumondernemers betalen ruim een miljoen euro mee aan de stadsvernieuwing, een stimuleringsregeling heeft enkele miljoenen aan investeringen van ondernemers uitgelokt en een leegstandsverordening vormt de basis voor overleg tussen eigenaren en de gemeente over de oplossing van leegstand. Ook de overheid investeert door middel van het ‘Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten’ circa 15 miljoen in de herinrichting van wegen en pleinen en aankoop en verbetering van leegstaande panden. Aanmelden Informatie over het congres is te vinden op www.aanmelder.nl/winschoten2016. Daar kan men zich ook aanmelden voor deelname.