Venne gaat voor langere tijd op de schop

Winschoten - IJs en weder dienende ondergaat de Venne in Winschoten vanaf deze week een grondige opknapbeurt. Ter hoogte van de Emmastraat is de zaak al geruime tijd geleden op de schop gegaan door de afbraak van C1000, de aanleg van het parkeerterrein en de renovatie van de voormalige technische school.

Voor de afronding van het parkeerterrein dringt de tijd want eind februari opent supermarktketen Lidl de verbouwde zaak in winkelcentrum ’t Rond. Parallel aan deze werkzaamheden wordt nu ook de noordkant van de Venne aangepakt. Het is de bedoeling om kabels, waterleidingen en leidingen van gas en elektriciteit te vernieuwen. En niet te vergeten zal er een nieuwe riolering worden aangelegd zodat wateroverlast zoals in het verleden bij een fikse hoosbui niet meer mogelijk zal zijn. De gemeente vindt deze ingrepen noodzakelijk en waarschuwt de omwonenden alvast voor een lange adem want het is de bedoeling dat pas in december de complete vernieuwde Venne gereed zal zijn. Overlast beperken Om de overlast te beperken en de communicatie met de bewoners levendig te houden is er al een informatiepunt aan de Venne toegezegd. Het is nog niet geheel duidelijk wat de consequenties voor de ingreep op de Venne voor het verkeer zal betekenen. Het kan er toe leiden dat delen van de Venne gedurende de werkzaamheden voor langere tijd afgesloten zullen worden. Parkeerhavens zullen eveneens voor een deel niet bruikbaar zijn. Wanneer de Venne gereed is zullen de rijbanen zijn aangepast en het wegdek vernieuwd. Het is niet voor eerst dat de Venne een metamorfose ondergaat. Denk aan het graven van het Omsnijdingskanaal in 1880 waarna de toen nog Binnen en Buiten Venne in respectievelijk in 1880 en 1916 werden gedempt waardoor de singel langs het water verdween. Of denk aan de Doorbraak aan het eind van de jaren zestig waardoor de Venne in zuidelijke richting opschoof en de Liefkensdwarsstraat ter ziele ging. Verkeershavens Verder werd de prachtige bomenrij op de voormalige Buiten Venne geslecht om plaats te maken voor de verkeershavens in de huidige situatie. Het zijn allemaal ingrepen die de Venne steeds weer een ander gezicht hebben gegeven. Dat zal ook zo zijn bij de huidige werkzaamheden die naar verwachting nog tot en met december zullen duren.