Bert Middel en Gerard Kremer aan de slag als regisseurs Oost-Groningen

Winschoten - De gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar van de provincie Groningen hebben Bert Middel en Gerard Kremer gevraagd om als regisseurs te gaan optreden in Oost-Groningen. Middel is dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest en Kremer is voorzitter MKB Noord.

Het aanstellen van een regisseur voor Oost-Groningen is een van de aanbevelingen die de commissie Ruim baan voor Oost-Groningen onder leiding van Jan van Zijl heeft gedaan in haar eindrapport Kop d'r veur. Het provinciebestuur heeft gezien de complexiteit en omvang van de problematiek op het sociaaleconomische terrein in Oost-Groningen ervoor gekozen om een 'duo-regisseur' aan te stellen. Voortgang De regisseurs krijgen tot taak om in ieder geval tot 2018, toezicht te houden op de voortgang van de uitvoering van het Akkoord van Westerlee en over deze voortgang te adviseren aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk. Het ministerie stelt hiervoor extra geld beschikbaar. Verder bevorderen zij de uitvoering van de vijf ontwikkelde projectinitiatieven, ook in hun onderlinge samenhang. Tenslotte helpen zij de gemeenten en andere partijen in het gebied om tot een gebiedsstrategie te komen. De vergoeding voor de werkzaamheden zal voor Bert Middel gestort worden op de bankrekening van het waterschap Noorderzijlvest. Bert Middel verricht de werkzaamheden dus onbezoldigd. Gerard Kremer is zelfstandig ondernemer. Bert Middel Bert Middel (1952) heeft een ruime politiek-bestuurlijke carrière. Hij is onder meer gemeenteraadslid, statenlid, Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid geweest. Daarna is hij burgemeester van Smallingerland geweest en vanaf 2012 is hij dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Gerard Kremer Gerard Kremer (1958) heeft een uitgebreide ondernemersachtergrond. Zo is hij directeur/eigenaar geweest van de retail ketens ‘De Vrijbuiter’ en ‘De Waard’. Hij is ambassadeur bij VNO-NCW Noord van Ondernemer coacht Ondernemer en mede initiator/aandeelhouder van NL investeert. Sinds januari 2015 is hij voorzitter van MKB Noord.