Wandeling naar de Punt van Reide

Termunten - Het Groninger Landschap houdt zondag 17 januari om 12.30 uur een wandeling naar de Punt van Reide.

Gidsen nemen deelnemers mee naar dit uniek stukje Nederland, in een interessant brakwatergetijdengebied. De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Restanten van de schans Westerreide, één van de vele verdwenen dorpen in dit gebied, zijn nog zichtbaar. Westerreide lag aan de Ems voordat de Dollard ontstond. Nu is het als broed- en rustgebied van groot belang voor vogels. De wandeling gaat ook langs en door Polder Breebaart. Ingesloten tussen zeedijk en Dallingeweersterdijk heeft deze polder een bijzondere betekenis voor onder andere vogels en vissen. Vanwege de natuurwaarden is Punt van Reide een beschermd gebied, dat alleen nog onder begeleiding toegankelijk is. Het gebied is gedeeltelijk drassig. Aanmelden is noodzakelijk.