Vuurwerkbranche blij met ontwikkelingen rond overlast en letsel

Winschoten - De BPN, de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, is verheugd om te zien dat demaatregelen vanuit de vuurwerksector, overheid en politie tot het terugdringen van letselen schade als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling een positief effect hebbengehad.

Zo blijkt uit het onderzoek van VeiligheidNL en politie dat het aantal vuurwerkslachtoffers en het aantal vuurwerkincidenten opnieuw is gedaald. De BPN is tevens verheugd over het feit dat de samenwerking met politiek, overheid en toezichthouders tot goede resultaten leidt en zal zich ook komend jaar weer inzetten om schade en letsel als gevolg van (verkeerd gebruik van) vuurwerk terug te dringen. Het terugdringen van overlast en letsel is één van speerpunten van de BPN. Hiervoor zijn onder meer afspraken met de overheid gemaakt: romeinse kaarsen en babypijltjes werden niet meer verkocht in verband met de veiligheidsrisico’s door onverantwoord gebruik. Verder heeft de BPN de Stichting VuurwerkCheck in het leven geroepen. VuurwerkCheck ondersteunt de aangesloten vuurwerkverkooppunten met voorlichting en materialen en is bezig een kwaliteitskeurmerk op te zetten.