Kosten gemeenteraden met 28 procent gestegen

Winschoten - De vergoeding die gemeenteraadsleden voor hun raadswerk ontvangen is sinds 2007 met 28 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Daadkracht BV, een bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau uit Nijmegen, in samenwerking met Raadslid.nu.

Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. De stijging van de kosten heeft vooral te maken met herindelingen die sinds 2007 hebben plaatsgevonden. De vergoeding die raadsleden voor hun werkzaamheden ontvangen is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. Door herindelingen is het totaal aantal raadszetels afgenomen. De vergoeding voor de raadsleden in de heringedeelde gemeenten neemt echter toe, vanwege het stijgende inwonertal waaraan de vergoeding gekoppeld is. Als gevolg van de stijgende vergoedingen, zijn de kosten voor de tijd die gemeenteraadsleden besteden aan vergaderingen sinds 2007 met 25 procent gestegen. De kosten voor het lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten zijn in dezelfde periode met 30 procent toegenomen. Tijdsbesteding In 2014 besteedden raadsleden 2014 gemiddeld bijna 2 uur (14 procent) per week meer aan het raadswerk dan in 2007. De meeste tijd besteden de raadsleden aan vergaderingen (31 procent) en lezen van stukken, nota’s en rapporten (20 procent). Het internetgebruik laat sinds 2007 een stabiel beeld zien. Raadsleden besteden ongeveer 10 procent van de raadstijd aan e-mail, social media, blogs en fora. Wensen Gevraagd naar de wensen besteden de raadsleden hun tijd liever aan politieke avonden, wijk- en buurtbijeenkomsten, werkbezoeken en persoonlijk contact met burgers.