Café Doodgewoon in Winschoten

Winschoten - Het personeelsgebouw van het Ommelander Ziekenhuis Groningen aan de Burgemeester Schönfeldsingel 57 in Winschoten vormt op 20 januari het decor voor een bijeenkomst over palliatieve zorg plaats, aanvang 19.30 uur.

Café Doodgewoon is er voor iedereen die zich wil verdiepen in thema’s rond de eindigheid van het leven. Els van Dongen praat met huisarts Van Nierop en verpleegkundige Harry Koning over hun ervaringen met palliatieve zorg. Aan de orde komt het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie, maar ook het belang van wilsbeschikkingen. Uiteraard worden daarbij ook vragen van bezoekers betrokken. Het Café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (locatie Lucas), Zorgbelang Groningen, Stichting Oosterlengte, Buurtzorg, Stichting Sint Maartenhuis, TSN/Thuiszorg Groningen, Stichting Blanckenbörg, Stichting Zorggroep Meander, Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen, Refaja-ziekenhuis, BCM, Stichting Rzijn en Stichting Welstad/steunpunt mantelzorg.