Acantus krijgt aanbod voor wooncoöperatie

Finsterwolde - Stichting Coöperatief Finsterwolde is afgelopen jaar bezig geweest met een haalbaarheidsonderzoek naar het oprichten van een wooncoöperatie in Finsterwolde als alternatief voor de sloopplannen van in totaal 50 sociale huurwoningen in Finsterwolde van woningbouwcorporatie Acantus.

Een deel van de desbetreffende woningen is inmiddels gesloopt. Op deze braakliggende terreinen worden nu plannen ontwikkeld en gerealiseerd voor herinrichting door buurtwerkgroepen in de Verzetsbuurt en Kanariebuurt. Er zijn ook vier nieuwe perspectiefwoningen gerealiseerd en er wordt nog gekeken naar de realisatie van vier WMO-geschikte woningen. Alternatief De landelijke politiek (indertijd onder aanvoering van PvdA-Senator van de Eerste Kamer, Adri Duivestein) heeft op het gebied van wonen het 'right to challenge' mogelijk gemaakt. Burgers hebben nu het recht om zaken zelf beter te regelen, daar waar instellingen een en ander niet meer willen oppakken. Voor 28 sloopwoningen is als alternatief gekeken naar de oprichting van een wooncoöperatie. Na één jaar keihard werken is er nu een plan ingediend bij Acantus over hoe de sociale huurwoningen beschikbaar en betaalbaar kunnen worden gehouden in Finsterwolde en waarmee tevens de leefbaarheid in het dorp niet verder onder druk komt te staan. Er is een grote hoeveelheid energie en kennis gemobiliseerd in het dorp, maar ook bij samenwerkingspartners, zoals Platform 31, hun kennispartners en de andere Koplopers in de Koplopergroep van Platform 31 'Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie', zie: http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen/cooperatief-wonen/publicaties Trots Hoewel veel initiatieven momenteel aanlopen tegen problemen in de wet- en regelgeving en volledige collectieve overname van de woningen op dit moment nog niet mogelijk is, is Stichting Coöperatief Finsterwolde als burgerinitiatief trots dat ondanks deze problemen toch een reëel en uitvoerbaar plan als alternatief voor de sloop gepresenteerd kan worden. Inhoudelijk overleg Acantus heeft met de gemeente Oldambt op 7 januari een inhoudelijk overleg over het gepresenteerde plan. Tevens doet de Stichting een verzoek om met bestuurders in gesprek te mogen om het plan verder toe te lichten. De stichting heeft er alle vertrouwen in dat het plan in goede aarde zal vallen en dat het straks ter uitvoering kan worden gebracht.