Theaters en poppodia drijven steeds meer op vrijwilligers

Winschoten - De omzet van professionele podia voor podiumkunsten is van 2010 tot 2014 met 8 procent toegenomen. Daarentegen namen de subsidies in die periode af met 13 procent. Het aantal werknemers in vaste dienst daalde; het aantal vrijwilligers nam toe. Dat meldt het CBS.

Vorig jaar bedroeg de bedrijfsomzet van de ruim 300 bedrijven en organisaties waar professionele podiumkunsten worden vertoond, zoals poppodia en theaters, 434 miljoen euro. De podia wisten vooral uit de verhuur van de ruimten voor niet-theatrale evenementen, zoals recepties en congressen, meer inkomsten te genereren. In 2014 ontvingen de podia bijna 320 miljoen euro aan subsidies, waarvan 290 miljoen van gemeenten. Meer vrijwilligers dan werknemers Het aantal vrijwilligers en stagiaires bij podia liep op van 5.000 in 2005 naar ruim 9.000 in 2014. Het aantal werknemers in loondienst daalde daarentegen van bijna 10.000 naar ruim 8.000 personen. In 2014 werden bijna 52.000 voorstellingen door professionele artiesten opgevoerd voor 17,4 miljoen bezoekers. Het ging daarbij, naast voorstellingen in poppodia en theaters, ook om optredens in stadions en evenementenhallen. Het aantal voorstellingen nam ten opzichte van 2013 met ruim 2 procent toe. Desondanks daalde het aantal bezoekers met bijna 2 procent. Zowel het aantal bezoekers als het aantal voorstellingen bevond zich in 2014 op een van de laagste niveaus sinds 2005. Concerten Bijna de helft van alle bezoekers, 8,3 miljoen, kwam in 2014 af op een van de 18.000 concerten van bijvoorbeeld klassieke, jazz- of popmuziek. Het bezoek aan muziektheatervoorstellingen, zoals musicals, revue en opera, halveerde daarentegen bijna sinds het topjaar 2008 tot 2,4 miljoen bezoekers.