Abiant Technische Vakopleidingen en Afeer starten opleidingstraject voor statushouders

Winschoten - Tien werkzoekenden van Afeer zijn gestart met een opleidingstraject binnen Rensel Metaal/Abiant Technische Vakopleidingen. Bijzonder aan dit traject is dat zeven deelnemers zogenoemde statushouders zijn.

Het opleidingstraject duurt één jaar en wordt betaald door Afeer. Het doel is de deelnemers te bemiddelen naar een baan in de metaalsector.

Praktijk gekoppeld aan opleiding
Het opleidingstraject bestaat uit twee fases van 26 weken. De eerste fase bestaat uit een driedaagse opleiding bij Abiant Technische Vakopleidingen. In de daaropvolgende fase gaan ze vier dagen per week praktijkervaring opdoen binnen de verschillende afdelingen van Rensel Metaal.

Mes snijdt aan twee kanten
Rensel Metaal wil de deelnemers een kans bieden op de arbeidsmarkt én de sector verzekeren van goede vakkrachten, Afeer biedt op deze manier werkzoekenden weer perspectief. Door dit leerwerktraject kunnen de werkzoekenden kwalificaties behalen en vaardigheden ontwikkelen. De deelnemers sluiten het opleidingstraject af met erkende certificaten en diploma’s.

Uitstromen naar een betaalde baan
Tijdens voortgangs- en evaluatiegesprekken met de deelnemers, worden de vaardigheden en kwaliteiten in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is de deelnemers na afloop van het traject te bemiddelen naar een betaalde baan binnen de metaalsector. Rensel Metaal, Abiant Techniek, MF en Afeer gaan zich tijdens en na het traject samen inzetten voor begeleiding naar die reguliere baan. Als het traject succesvol is zal Afeer dit vaker starten.