Pekela verlengt mogelijkheid subsidieregeling voor sloop woningen

Pekela - Het college van de gemeente Pekela heeft besloten de subsidieregeling voor de sloop van grondgebonden woningen te verlengen. Hierdoor is het ook in 2019 mogelijk om de subsidie aan te vragen. De subsidie is bedoeld om het slopen van slechte woningen te stimuleren.

Wethouder Hennie Hemmes: “Het is noodzakelijk dat we een deel van het woningenbestand vernieuwen. De subsidieregeling kan een steuntje in de rug zijn. Het college hoopt dat hiermee slechte woningen verdwijnen.”

Vervolg
Het college zet in op het verhogen van de kwaliteit van woningen in de gemeente Pekela. De provincie Groningen heeft toegestemd om de subsidieregeling te verlengen voor sloop van slechte woningen. De subsidie is een maatregel uit een reeks van maatregelen. Eerder zijn de goedkope lening voor particuliere woningenverbetering en de excessenregeling vastgesteld

Voorwaarden
Er is een subsidie van maximaal 10.000 euro per te slopen woning mogelijk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden. Onder andere:
•    De te slopen woning moet op het grondgebied van de gemeente Pekela staan.
•    De woning heeft een WOZ waarde van minder dan 75.000 euro.
•    De woning heeft een bouwjaar van voor 1970.
•    De volledige subsidieaanvraag moet voor de start van de sloop worden ingediend.
•    De subsidie moet voor de start van de sloop zijn toegekend.
•    Voor de subsidie komen alleen natuurlijke personen die eigenaar van de woning zijn in aanmerking.
•    De woning moet binnen zes maanden na de subsidiebeschikking zijn gesloopt.

Aanvragen
Een subsidieaanvraag kan ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Pekela door middel van een aanvraagformulier. Deze kan op de website van de gemeente worden gedownload. Aanvragen kan tot en met 31 december 2019.