Talent behouden in de regio

Winschoten - Onder de noemer 'Grenzenloos Talent! verbindt!'trekken partners in Noord-Nederland en Noord-Duitsland samen op om talent te behouden in de regio.

“We willen studenten, opleidings- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, overheden, instellingen en burgers samenbrengen. We willen samenwerken om het talent in de regio, Noord Nederland en Noord Duitsland, te behouden. Vanuit het project Grenzenloos Talent! willen we studenten in contact brengen met stagekansen en onderzoeksvragen in de regio Noord Nederland en Noord Duitsland. Wat zijn de kansen in deze regio’s en hoe kunnen we talent hier behouden, zijn onderwerpen die we onderzoeken”, legt projectleider Gert Jan van ’t Land uit.

“De innovatiewerkplaats in het cultuurhuis De Klinker is de ontmoetingsplek voor studenten en andere partijen die een rol hebben in onderzoeken die de studenten uitvoeren. Op dit moment doet een aantal studenten onderzoek naar hergebruik van watertorens, een toekomstig bestendige winkelcentrum en gezond en gelukkig oud.”

Koepelproject

Grenzenloos Talent! (de nieuwe naam van dit project dat nu nog wordt uitgevoerd onder de naam EDRiT, Eems Dollard Regio in Transitie) is een  koepelproject binnen Arbeidsmarkt Noord (www.arbeidsmarkt-noord.eu). Hier werken verschillende partners in Noord Nederland en Duitsland samen om één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio te creëren. Partijen die bij Grenzenloos Talent! betrokken zijn, zijn onder andere Hochschule Emden-Leer, Hanzehogeschool Groningen en gemeente Oldambt.

Op zoek naar bedrijven

“We zijn altijd op zoek naar bedrijven, overheden en instellingen die ruimte hebben voor een stagiair of die een onderzoeksvraag hebben.”

Wie wil weten wat studenten voorhen kunnen beteken, kan contact met het Ondernemersloket van gemeente Oldambt. Meer informatie, kennismaken of vragen via ondernemersloket@gemeente-oldambt.nl of 0597-482000.