Verkeersonveiligheid in woonwijken door online bestellingen

Winschoten - Het online bestellen van goederen heeft effect op de veiligheid van woonwijken. Volgens Veilig Verkeer Nederland wordt er door koeriers met name binnen 30-kilometerzones regelmatig te hard en onoplettend gereden.

In 2013 ging er in Nederland ruim 10 miljard euro om in de online business. Dit is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. In totaliteit hebben we te maken met ruim 400 miljoen pakketjes per jaar die allemaal op tijd moeten worden afgeleverd dan wel op tijd moeten worden opgehaald of opnieuw worden bezorgd wanneer de klant niet thuis is. 

Verkeersbewegingen

Als ook meer winkels en supermarkten thuis gaan bezorgen, zal het aantal verkeersbewegingen drastisch toenemen, voorziet VVN-directeur Alphons Knuppel. "Als we hier met z’n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen. Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om veiligheidsmaatregelen te vragen bij gemeenten.” 

Efficiënt 

De sector werkt aan oplossingen aldus VVN’s woordvoerder en manager partnerships Rob Stomphorst: “De grote logistieke bedrijven kunnen hun logistiek zo efficiënt mogelijk organiseren, zendingen bundelen en daarmee voorkomen dat er onnodige kilometers worden gemaakt.”

Betere registratie

Vorig jaar waren er 69 dodelijke ongevallen met bestelbusjes te betreuren en het is niet bekend hoe vaak daar een koerier bij betrokken was, aldus de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). VVN ziet graag een betere registratie van ongevallen. “In het geval van roekeloze koeriers kunnen we alleen maar aankloppen bij organisaties om onze ongerustheid te uiten, maar kunnen dat helaas niet staven met harde cijfers. Het is zaak dat beter wordt bijgehouden wat oorzaken van ongevallen zijn en wie er bij betrokken zijn”, aldus Alphons Knuppel.